Avís Legal

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina Educar en Xarxa. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part dels propietaris.

Educar en Xarxa no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la mateixa.

Els anunciants i patrocinadors amb els que la Educar en xarxa pugui establir relacions són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina.